Genel Hukuk Bilgisi, Kalem Mevzuatı ve İnfaz Hukuku ders notları

Sözlü Sınav ve Mülakat

    Sözlü Sınav

    Madde 14 - (Değişik madde : 09/05/2006 - 26163 S.R.G Yön/9.mad)

    Zabıt kâtipliği, cezaevi katipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, sözlü sınava, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının on katı, diğer memur kadroları için, beş katı kadar aday çağırılır. Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının on veya beş katı aday içerisinde öncelik verilir.

    (Değişik fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) Sözlü sınav;

       1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

       2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

       3) Genel kültür 20,

       4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20

       puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

    (Ek fıkra : 16/04/2008- 26849 S.R.G Yön/2.mad.) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

       1) Zabıt katipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

       2) İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine,

       3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye

       ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.


Yukarıda, infaz koruma, mübaşir ve zabıt katibi atamalarında
uygulanacak olan sözlü sınav içeriğiyle ilgili
özet bilgi verilmektedir.
Yazının tümünü aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
Bahsi geçen sözlü sınavda adı geçen
Genel Hukuk Bilgisi, Kalem Mevzuatı ve İnfaz Hukuku ders notlarını
aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak indirebilirsiniz.

http://rapidshare.com/files/110005981/genelhukukbilkalemmevzuatinfazhukuk.zip.html


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !